ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αυτόματη διάδοση του ΔΔΑ που σύμφωνα με το άρθρο 31 του REACH:

Επικαιροποίηση των προϊόντων

Μπορείτε να συνδέσετε το eQgest με το ERP σας για τη συλλογή των στοιχείων κατανάλωσης του πελάτη/προϊόντος.

Προσδιορισμός των αποστολών

Το eQgest θα λαμβάνει υπόψη τους ελέγχους των ΔΔΑ και τα προϊόντα του κάθε πελάτη για να προσδιορίσει σε ποιον πελάτη πρέπει να αποστείλει την πρώτη έκδοση αλλά και τους ελέγχους του ΔΔΑ. Πάντα στην γλώσσα του κάθε πελάτη.

Προγραμματισμός της εργασίας

Μπορείτε να προγραμματίσετε την αποστολή του ΔΔΑ ώστε να εκτελείται τακτικά και θα έχετε πάντα διαθέσιμο το ιστορικό των αποστολών που πραγματοποιήθηκαν