Χρειάζεστε μια εξατομικευμένη λύση; Οι σύμβουλοί μας θα σας βοηθήσουν.

απαλλάσσω

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ECHA

Δημιουργήστε αυτόματα φακέλους μορφότυπου PCN

Επιλέξτε τα προϊόντα που θέλετε να κοινοποιήσετε

Το eQgest σας προτείνει όλα όσα πληρούν τα κριτήρια, είτε είναι αρχικές παρουσιάσεις είτε ενημερώσεις.

Επιβεβαιώστε και επικυρώστε τους φακέλους

Το eQgest θα σας υποδείξει αν κάποιος φάκελος είναι ημιτελής ή χρειάζεται κάποιο έγγραφο ακόμα. Φυσικά, θα αποδώσει το UFI.

Αποστείλετε τους φακέλους

Το eQgest αναλαμβάνει την κοινοποίηση του φακέλου στην διαδικτυακή πύλη υποβολής του ECHA και καταχωρεί στο ιστορικό του όλες τις αποστολές που πραγματοποιήθηκαν.