Λήψη του γρήγορου οδηγού σχετικά με την εναρμονισμένη κοινοποίηση στα Κέντρα Δηλητηριάσεων ΛΗΨΗ

ΛΗΨΗ

ΤΟ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΑΣ

Αυτοματοποιήστε τη δημιουργία και τη διαχείριση του ΔΔΑ

Προϊόντα και τυποποίηση

Τυποποιήστε τα προϊόντα σας και εισάγετε τα τεχνικά δεδομένα που γνωρίζετε.

Επιβεβαιώστε το αποτέλεσμα

Εξετάστε τα ΔΔΑ στις γλώσσες και την προσαρμογή GHS των χωρών που χρειάζεστε.

Επιβεβαιώστε και αποθηκεύστε τα ΔΔΑ σας

Τα ΔΔΑ σας θα καταχωρηθούν και θα είναι διαθέσιμα στο ιστορικό με όλες τις εκδόσεις που δημιουργήθηκαν.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΔΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Βελτιώστε τη διαχείριση των δελτίων δεδομένων ασφαλείας

Αυτόματη διάδοση των ΔΔΑ

Αποτελεσματική λύση για την αυτοματοποίηση της παράδοσης των Δελτίων Ασφαλείας (ΔΔΑ) στους πελάτες σας λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στις νομοθετικές πράξεις:

  • Αυστηρή υλοποίηση του άρθρου 31 του REACH και των συστάσεων του ECHA.

  • Άμεση παράδοση του εγγράφου μέσω e-mail στους πελάτες σας.

  • Τα δεδομένα των πελατών σας και τα προϊόντα που καταναλώνονται παραμένουν στο σύστημά σας, τόσο ευαίσθητες πληροφορίες δεν παραμένουν στα χέρια τρίτων.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αποστείλετε τα ΔΔΑ σύμφωνα με τη νομοθετική πράξη της κάθε χώρας

Το ΠΕΣ (παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα) ή GHS (στα αγγλικά Global Harmonized System) καθιερώνει μια κοινή γλώσσα για την ταξινόμηση και την επισήμανση των χημικών ουσιών και των μειγμάτων, ωστόσο, η κάθε χώρα ή περιοχή του κόσμου το εφαρμόζει σύμφωνα με μια συγκεκριμένη αναθεώρησή του, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες τροποποιήσεις. Με το επιπλέον τμήμα μας, μπορείτε να αποστείλετε τα ΔΔΑ σας σύμφωνα με τις διαφορετικές προσαρμογές της νομοθετικής πράξης ΠΕΣ-GHS.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ