ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εταιρείες που συνεργαζόμαστε με τις οποίες προσπαθούμε να βοηθήσουμε στη συμμόρφωση με τα νομοθετικά πλαίσια που ρυθμίζουν τη χημική βιομηχανία

Agrifood Alternative Technologies

Η AGRIFOOD ειδικεύεται στην αυτόματη πληροφόρηση των διαδικασιών της βιομηχανίας, ελέγχοντας μια βέλτιστη παραγωγή, στηρίζοντας την επέκτασή της με τις καλύτερες λύσεις πληροφορικής, και παρέχοντας υπηρεσίες βάσει των αναγκών του πελάτη.

Ισπανικός Οργανισμός για το Εμπόριο Χημικών (Asociación Española del Comercio Químico)

AECQ είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία, από το 1992, προσφέρει στις εταιρείες και τους οργανισμούς του τομέα τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν με μοναδικό τρόπο τις κοινές προκλήσεις, το οποίο μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε με χαρά την καινοτομία που χρειάζεται για την προστασία και την ενίσχυση της επαγγελματικής δραστηριότητάς μας κοινοποιώντας και υποστηρίζοντας τις θέσεις μας.

Ισπανικός Οργανισμός παρασκευαστών βαφών και χρωμάτων για εκτύπωση (Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas para Imprimir)

Το eQgest είμαι μέρος της επιτροπής επισήμανσης του ASEFAPI όπου συνεργάζεται ως εξωτερικός σύμβουλος και σε δράσεις επιμόρφωσης σε εταιρείες.

Οργανισμός παρασκευαστών κόλλας και αυτοκόλλητων (Asociación de Fabricantes de Colas y Adhesivos)

Συνεργαζόμαστε με τον ASEFCA για τη διατήρηση μια έκδοσης του EQGEST ειδικά για παρασκευαστές αυτοκόλλητων και κόλλας. Ενημέρωση του λογισμικού σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία του τομέα και τακτικές επιμορφώσεις για τους εταίρους.

Οργανισμός χημικών εταιρειών της Χώρας των Βάσκων (Asociación Vizcaína de Empresas Químicas)

Συνεργαζόμαστε με τον AVEQ KIMIKA σε δράσεις που αφορούν τη μετάδοση των νομοθετικών αλλαγών μεταξύ των εταιρειών της Χώρας των Βάσκων του τομέα. Πραγματοποιούμε τακτικά ημερίδες για τη διευθέτηση των πιο πρόσφατων θεμάτων.

Οργανισμός χημικών εταιρείων της Βαλένθια (Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico de la Comunidad Valenciana)

Η eQgest είναι μέλος εταίρος της QUIMACOVA από το 2008. Διατηρεί μια στενή σχέση με τον οργανισμό και συνεργάζεται με διάφορες δράσεις επιμόρφωσης.

Εξατομικευμένες λύσεις διαχείρισης στις εταιρείες του τομέα των λιπασμάτων και συναφών

Υπάρχει μια έκδοση της EQGEST για λιπάσματα. Η έκδοση αυτή έχει αναπτυχθεί και διατηρηθεί σε συνεργασία με την SINERGIS και προσφέρει στις εταιρείες του τομέα μια λύση που, εκτός από την ενσωμάτωση της ειδικής νομοθεσίας, περιλαμβάνει επίσης διαφορετικές πολύ χρήσιμες λειτουργίες.

Τεχνολογικό ινστιτούτο μεταλλομηχανικής, επίπλων, ξύλου, συσκευασίας και συναφών (Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines)

Το AIDIMME προκύπτει από τη συνεργασία του Οργανισμού έρευνας και ανάπτυξης της βιομηχανίας επίπλων και συναφών (AIDIMA, Asociación de Investigación y Desarrollo de la Industria del Mueble y Afines) και του Οργανισμού έρευνας της μεταλλομηχανικής βιομηχανίας, συναφών και συσχετιζόμενων (AIMME, Asociación de Investigación de la Industria Metalmecánica, Afines y Conexas).