Γνωρίστε όλα όσα σας προσφέρει το eQgest:

  • Ταξινόμηση των ουσιών και των μειγμάτων

  • Μεγάλη βάση δεδομένων για ουσίες χωρίς περιορισμούς χρήσης

  • Αριθμός περιορισμένων προϊόντων

  • Επίσημη νομοθετική πράξη GHS της χώρας

  • Δημιουργία και διαχείριση των δελτίων δεδομένων ασφαλείας (ΔΔΑ)

  • Δημιουργία εγγράφων ADR

  • Επισήμανση ΠΕΣ

  • Εναρμονισμένος μορφότυπος κοινοποίησης PCN

ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

Το λογισμικό μας για τη δημιουργία δελτίων δεδομένων ασφαλείας είναι σε μεγάλο βαθμό μια εξατομικευμένη και κλιμακώσιμη λύση:

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ)

Δημιουργήστε δελτία δεδομένων ασφαλείας σε λίγα δευτερόλεπτα, αποστείλετέ τα στους πελάτες σας, διαχειριστείτε και συμβουλευτείτε τους ελέγχους τους με το πιο διαισθητικό εργαλείο.

Μάθετε περισσότερα >

Τμήμα ADR

Δημιουργήστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Μάθετε περισσότερα >

Τμήμα για επισήμανση CLP

Σχεδιάστε και εκτυπώστε πιο γρήγορα και απλά τις ετικέτες σας σύμφωνα με τη νομοθετική πράξη ΠΕΣ.

Μάθετε περισσότερα >

Τμήμα αυτόματης διάδοσης του ΔΔΑ

Συμμόρφωση προς το άρθρο 31 του REACH αυτοματοποιώντας την αποστολή των ΔΔΑ στους πελάτες σας.

Μάθετε περισσότερα >

Τμήμα ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΥ PCN

Συμμόρφωση προς το άρθρο 45 του CLP και το παράρτημα του VIII (Κανονισμός ΕΕ Αριθ. 2017/542), δημιουργία και αυτόματη ενημέρωση των φακέλων μορφότυπου PCN.

Μάθετε περισσότερα >

Προσαρμογές GHS-ΠΕΣ

Προσαρμογή της πλατφόρμας στις ισχύουσες νομοθετικές πράξεις άλλων χωρών

Μάθετε περισσότερα > >

Διεύρυνση της εμβέλειας σας και βελτίωση των διαδικασιών

Το eQgest ενσωματώνει λειτουργίες που του επιτρέπουν να προσαρμοστεί στις ανάγκες της κάθε εταιρείας.

Ενσωμάτωση με άλλα συστήματα

Σύνδεση του eQgest με το ERP σας ή με το σύστημα ελέγχου της παραγωγής

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >

Προσθήκη επιπλέον χρηστών

Διεύρυνση των επιπρόσθετων παράλληλων χρηστών

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >

Διαθέσιμο σε διάφορες γλώσσες

Είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, αραβικά, κινέζικα, κορεάτικα και πολλές άλλες.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >

Προσαρμογή στις διεθνείς νομοθετικές πράξεις

Συμμόρφωση προς τη νομοθετική πράξη GHS των χωρών όπου διατίθενται τα προϊόντα σας στην αγορά.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >